L’ATA al·lega contra l’ordenança d’habitatges turístics de Besalú

L’ATA al·lega contra l’ordenança d’habitatges turístics de Besalú

Nova ofensiva dels apartaments turístics gironins contra les ordenances dels ajuntaments que regulen els habitatges d’ús turístic (HUT) de forma arbitraria i establint obligacions incoherents i  poc fonamentades. En aquesta ocasió, l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha presentat al·legacions contra l’ordenança de l’Ajuntament de Besalú perquè, segons l’entitat, vulnera normatives que ja estan regulades per la Generalitat i perquè atribueix als propietaris i gestors dels HUT obligacions que legalment no els pertoquen, entre d’altres raons. L’entitat, que ha presentat al·legacions contra les ordenances de diversos ajuntaments -les últimes es van presentar a Caldes de Malavella-  denuncia pressions contra el sector que es tradueixen en normatives que únicament busquen sancionar i no una regulació efectiva. L’ATA adverteix que examinarà amb lupa les noves ordenances que regulen un sector que a les comarques gironines representa 190.000 places d’allotjament turístic legalitzat.

Dotze al.legacions

En el document elaborat per l’equip jurídic d’ATA  es detallen fins a dotze al·legacions contra l’ordenança de l’Ajuntament de Besalú.

L’Associació considera que s’està vulnerant la normativa de la Generalitat quan es pretén obligar a l’HUT que comuniqui prèviament a l’Ajuntament l’inici de l’activitat. Segons l’ATA,  l’únic tràmit que s’ha de fer davant el municipi seria comprovar que no hi hagi res que impedeixi poder donar d’alta l’activitat i recorda que des del juliol del 2021 l’alta de l’activitat  s’ha  realitzar de forma telemàtica mitjançant l’oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya. També s’està vulnerant la normativa de la Generalitat, diu l’entitat,  en l’article de l’ordenança que fa referència al nombre de places dels HUTS que poden ser ocupades i a l’aforament de l’habitatge d’ús turístic.

Per altra banda,  l’Associació manté que també hi ha una extralimitació de competències per part de l’Ajuntament de Besalú en l’article de l’ordenança que fa referència a la documentació que es podrà requerir per inspeccionar el compliment de la normativa; i, a més, molts dels requisits exigits no es poden complir perquè o bé el propietari  o responsable de l’HUT no hi està obligat o no es poden acreditar. En les al·legacions es posa com a  exemple la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi els possibles danys que la conducta dels usuaris de l’habitatge pugui causar a terceres persones, mentre romanguin dins l’habitatge.  L’ATA diu que aquesta pòlissa no es pot demanar perquè no existeix. Un altre exemple és la certificació del registre de la propietat que acrediti la titularitat de l’habitatge o acreditació que l’empresa gestora disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge; o l’obligació de disposar d’un informe tècnic sobre la seguretat estructural de l’habitatge que l’ATA considera que no té sentit perquè  la cèdula d’habitabilitat fa la mateixa funció.

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona també denuncia  l’obligació  que s’estableix de disposar d’un telèfon de contacte per qüestions  que pertoquen a l’àmbit de l’ordenança de civisme i  convivència del municipi; així com l’obligatorietat que s’estableix per part dels responsables de l’HUT de vetllar per que no es produeixin conductes incíviques o molèsties als veïns. Segons l’ATA,  els gestors i propietaris d’HUT  no són agents de l’ordre, poden col·laborar amb la policia però no assumir una responsabilitat que no els correspon. L’Associació  assegura que s’està vulnerant el principi de seguretat jurídica de la Constitució i manté que el telèfon de contacte hauria de servir per atendre i resoldre consultes i afers relatius a l’activitat de l’habitatge d’ús turístic, segons recull l’article 221-2 del Decret 75/2020 de Turisme de Catalunya, i no per al control de l’espai públic tal i com s’estipula en l’ordenança .

Finalment, també s’ha al·legat contra  les imposicions de falta que estableix la normativa per no disposar de determinats documents com ara  fulls de queixa, i reclamacions donat que la Llei de Consum de Catalunya ja ho preveu.  A més, es denuncia que es doni potestat a l’administració per regular la graduació de les sancions sense indicar els criteris ja que, segons l’Associació, hi ha el perill que es pugui fer de manera arbitrària .

Per a l’ATA, Besalú és un dels ajuntaments que pretén ordenar una activitat ja regulada per la Generalitat fent una còpia del que diuen altres municipis sense comprovar si s’ajusta  o no a la legislació vigent i partint d’un total desconeixement, i sense un estudi previ d’impacte que ho avali.

Leave a Reply

Your email address will not be published.