La necessitat de disposar d’una assegurança de RC específica per al lloguer turístic

La necessitat de disposar d’una assegurança de RC específica per al lloguer turístic

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha activat per a tots els seus associats una assegurança de responsabilitat civil específica per al lloguer turístic que suposa un pas endavant important per reforçar la professionalitat del sector i per oferir un servei de qualitat als clients. L’objectiu és seguir avançant per consolidar un sector potent i encara més competitiu.

Es tracta d’una pòlissa que, per llei, els gestors d’habitatges d’ús turístic i d’apartaments no estan obligats a tenir perquè no estan inclosos en un registre professional. Aquest registre professional s’ha reclamat des de l’ATA en diverses ocasions. Amb tot, des de l’Associació s’ha cregut oportú incorporar la nova assegurança per tal d’oferir una millor protecció als establiments i allotjaments associats i també als clients; i per tenir més tranquil·litat davant qualsevol incidència que pugui sorgir derivada de l’activitat turística. D’aquesta manera, les empreses i els propietaris associats a l’ATA no només milloren la seva cobertura sinó que, a més, els suposa un estalvi important. I a partir d’ara  estaran coberts davant incidents o reclamacions derivades de la seva activitat turística.

La nova assegurança inclou la cobertura de la responsabilitat civil professional,  d’explotació, locativa i patronal.

La RC d’explotació, que engloba la majoria de problemes que poden afectar l’activitat de la gestió turística, cobreix els danys personals o materials dels quals en siguin responsables i causats involuntàriament a terceres persones pels assegurats, per negligència, accions o omissions, entre d’altres. És una garantia que  cobreix, per exemple, un possible  dany provocat per part d’un client amb el vidre d’una finestra que no estigui correctament senyalitzat; o que una persona de neteja subcontractada es deixi oberta una de les finestres de l’apartament i entri la pluja i faci malbé el parquet.

La RC professional dona cobertura a reclamacions patrimonials per errors en l’activitat de comercialització o gestió turística com, per exemple, en cas que hi hagi problemes en la gestió del calendari, provocant que un client hagi de canviar d’allotjament i això li suposi un sobre cost en relació amb el que ell ja havia contractat. La pòlissa també donaria cobertura en cas que hi hagi alguna incidència en la gestió  efectuada per part de l’intermediari de l’allotjament a l’hora de presentar certs tràmits burocràtics.

La RC Locativa dona cobertura a reclamacions dels propietaris dels immobles que l’assegurat tingui llogats, en cas de danys per incendi, explosió o aigua, que siguin imputables a l’assegurat. El límit màxim per sinistre que cobreix la pòlissa és del 10% de la suma assegurada.

La RC patronal, és una garantia que cobreix els danys d’un treballador en cas d’accident laboral.

La incorporació d’aquesta nova assegurança s’emmarca dins les accions engegades per l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona  amb  l’objectiu de ser proactius i no només reforçar la professionalitat dels nostres associats sinó seguir donant el millor servei amb iniciatives que aportin un valor afegit”, segons s’assenyala des de l’entitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.