Què haig de fer per legalitzar l’habitatge d’ús turístic?

Què haig de fer per legalitzar l’habitatge d’ús turístic?

 

El lloguer turístic està de moda a tot el món. I és que a la Costa Brava fa més de 50 anys que els apartaments de vacances formen part de les vacances de moltes famílies.

Si ets un propietari i t’agradaria treure un rendiment de l’habitatge de segona residència, t’expliquem què s’ha de fer per legalitzar-lo. La Direcció General de Turisme (DGT) dicta uns tràmits segons la normativa actual, per poder iniciar l’activitat dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT). T’expliquem què és un HUT i com legalitzar-lo:

 • Primer cal tenir en compte que tant poden ser cases com apartaments.
 • Diferenciarem un lloguer turístic d’un que depengui de la LAU, per el nombre de dies de lloguer. El lloguer turístic permet un màxim de 31 dies.
 • No pot ser el teu habitatge habitual.
 • Alerta que la teva comunitat de veïns, no tingui prohibida l’activitat en els seus Estatuts.
 • L’habitatge ha de disposar de cèdul.la d’habitabilitat. Aquesta ens dirà quantes persones hi  podem allotjar.
 • L’hem de tenir degudament moblat i previst dels estris necessaris per el benestar de les persones que s’hi allotjaran, i garantir un servei d’assistència.
 • Com a propietari tindreu obligacions:
  • Recaptar la taxa turística i llavors liquidar-la.
  • Passar el registre de viatgers als Mossos.
  • Disposar d’un telèfon 24h de contacte, i facilitar-lo als veïns i a les persones que s’allotjaran a l’habitatge.
  • Disposar de certificat energètic (si s’escau).
 • Donar el servei i complir amb totes aquestes obligacions ens pot suposar un temps i un control que potser no podem abastar, és per això que existeixen  professionals que es dediquen a la intermediació, aportant reserves a l’HUT i donant tots els serveis de Check-In/Out, neteja, manteniment, etc.  A part dels propietaris, ATA està formada també per  empreses intermediàries repartides per tota la província, que ofereixen aquest servei amb professionalitat i rigor.

Legalitzar l’HUT es fa de forma més senzilla i fàcil. S’ha de posar en coneixement de l’Ajuntament l’inici de l’activitat mitjançant la presentació de la documentació corresponent al portal electrònic de la finestreta única empresarial, FUE (Canal Empresa).

 • Abans de realitzar aquest tràmit cal consultar a l’Ajuntament si existeix alguna suspensió o limitació d’aquest tipus d’habilitacions d’habitatges d’ús turístic en aquest municipi. Podeu fer la consulta a la seu electrònica de l’ajuntament on està ubicada l’activitat.
 • En el cas que es realitzi el tràmit i el municipi on es troba l’habitatge hagi acordat una suspensió d’habilitacions aquesta comunicació es tindrà per no presentada i, per tant, no generarà cap efecte jurídic.
 • Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Només cal presentar la Comunicació prèvia a l’ajuntament on està situat l’habitatge (segons en quin municipi us poden demanar més documentació) i pagar la taxa corresponent.

La Direcció General de Turisme llavors farà arribar aquesta documentació a l’Ajuntament corresponent, i serà aquest qui requerirà altres possibles documentacions i pagar la taxa corresponent (si és que l’ordenança municipal així ho estipula). Aquest tràmit també el pot fer l’intermediari (gestor) si és que finalment heu optat per aquesta opció.

Finalment serà la Direcció General de Turisme qui us legalitzarà donant-vos un numero de legalització (HUTG-), que serà el que haureu d’utilitzar per promocionar-lo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.