El nostre sector i el Govern mostren el seu desacord amb la sentència del TS que eximeix Airbnb d’eliminar anuncis d’HUT il·legals

El nostre sector i el Govern mostren el seu desacord amb la sentència del TS que eximeix Airbnb d’eliminar anuncis d’HUT il·legals

El Govern de la Generalitat, CONFECAT i PIMEC Turisme (de les quals forma part l’ATA), FOMENT, ACAVe, TURALCAT i la Federació Catalana de Càmpings mostren amb aquest Manifest el seu desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que anul·la l’ordre de la Direcció General de Turisme del 2015 que obligava Airbnb a eliminar més de 14.000 anuncis d’habitatges turístics no inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya i que no disposen del número d’identificació obligatori.  A més, adverteixen que afecta de forma molt negativa en les polítiques que vetllen per garantir una oferta de lloguer turístic legal.

En aquest sentit, posen de manifest que:

La sentència afecta negativament sobre les repercussions que genera l’oferta de lloguer turístic il·legal en les empreses, les comunitats locals, els mateixos turistes i les administracions, i que són les següents:

  • La pèrdua de control administratiu de l’autoritat turística de destí.
  • El consegüent frau per als turistes.
  • El perjudici a la convivència entre turistes i residents, i consegüentment la qualitat de la nostra destinació.
  • L’efecte pertorbador que genera la competència deslleial en els operadors legals.
  • El foment del frau fiscal, la vulneració de les normes urbanístiques, de les ordenances municipals i dels estatus de les comunitats de propietaris.
  • L’afectació a la seguretat de la destinació, ja que s’escapa del control de l’obligació de comunicar la declaració del registre de viatgers a la Policia-Mossos d’Esquadra.

No comparteixen que exigir a les plataformes que ofereixin únicament oferta legal suposi sotmetre-les a un règim de control excessiu. Aquestes companyies d’internet són la porta d’entrada dels allotjaments turístics als mercats i, si volen, poden evitar comercialitzar oferta il·legal, contribuint al control que realitza l’administració.

Es reafirmen que l’obligació de publicar el número d’identificació del Registre de Catalunya és una mesura adequada i està justificada per les raons imperioses d’interès general esmentades. En el Registre de Turisme s’inscriuen d’ofici els establiments degudament legalitzats de tots els municipis de Catalunya i el codi de la inscripció és un certificat de legalitat.

En el marc del desplegament de les actuacions de control sobre plataformes, el Govern ha requerit la retirada de desenes de milers d’anuncis als operadors. Així mateix, ha obert 1.706 expedients sancionadors a persones que portaven a terme l’activitat d’allotjament en habitatges de forma irregular. D’aquests, 1.530 han estat resolts amb imposició de multes d’entre 3.001 i 30.000 euros, amb una quantia total que supera els 9,2 milions d’euros.

Per tot això, els signants del Manifest continuaran impulsant un model turístic competitiu, sostenible i responsable, i vetllant perquè el marc jurídic faciliti que les autoritats exigeixin el compliment de la normativa de la destinació.

Leave a Reply

Your email address will not be published.